Baze de date si metadate statistice
TEMPO-Online - tutorial
♦ Indicele preturilor de consum
Indicatori de dezvoltare durabila
    ♦ national (IDDR)
    ♦ teritorial (IDDT)
♦ Recensamantul populatiei si locuintelor 1992, 2002 si 2011
♦ Baza de metadate
♦ Nomenclatoare statistice
 
Publicatii statistice
♦ Catalogul publicatiilor si serviciilor statistice INS - 2018
♦ Calendarul publicatiilor statistice INS
♦ Oferta si formularul de comanda publicatii statistice INS - 2018

 INTRASTAT

Comunicate de presa INS
 
Calendar comunicate de presa INS
 
Facebook INS

 

 

Organizarea Directiei Regionale de Statistica Calarasi


Numărul de posturi, organigrama, ştatul de funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară ale direcţiei, sunt aprobate prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi are următoarea structură  organizatorică:

  • Serviciul statistică economică, comerţ şi servicii;
  • Compartimentul de resurse umane, contabilitate, securitate şi sănătate în muncă; 
  • Compartimentul de IT, turism şi preţuri;  
  • Compartimentul de statistică socială şi anchete în gospodării;
  • Compartimentul de sinteză, statistică regională, sistem statistic teritorial şi diseminare.

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi este condusă de un director executiv. Directorul executiv reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei  publice locale, cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale , precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

ORGANIGRAMA

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

Atributii

Cariera

Statistici teritoriale
♦ WEBSITE DJS-uri
♦ eDemos - Sistem informational statistic in profil teritorial
♦ Mai multe informatii...

Parteneri si legaturi