Structura organizatorică a Direcţiei Regionale de Statistică Călărași

Organizarea Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

Numărul de posturi, organigrama, ştatul de funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară ale direcţiei, sunt aprobate prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi are următoarea structură  organizatorică:

  • Serviciul statistică economică, comerţ şi servicii;
  • Compartimentul de resurse umane, contabilitate, securitate şi sănătate în muncă;
  • Compartimentul de IT, turism şi preţuri;
  • Compartimentul de statistică socială şi anchete în gospodării;
  • Compartimentul de sinteză, statistică regională, sistem statistic teritorial şi diseminare.

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi este condusă de un director executiv. Directorul executiv reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei  publice locale, cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale , precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

ORGANIGRAMA

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi

Listă funcţii publice

Codul de conduită etică şi profesională a personalului Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi