Statistici regionale

Organizarea administrativ – teritorială 

  • Organizarea administrativ-teritorială 31.12.2017

Populaţie

Forţa de muncă

Condiţii de muncă

Veniturile populaţiei

Cheltuielile şi consumul populaţiei

Locuinţe

Asistenţă socială

Protecţia socială a şomerilor

Sănătate

Educaţie

 Cultură

Sport

Conturi naţionale

  • Produsul intern brut, pe categorii de resurse  2016
  • Produsul intern brut 2012-2016

Activitatea întreprinderii

  • Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 20092010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
  • Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20112012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
  • Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
  • Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Agricultura

Locuinţe şi utilităţi publice

Transporturi; Poştă şi telecomunicaţii

Turism

Finanţe  2003-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017