Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2009, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 1)

Investiţii brute
(milioane lei (RON)

 preţuri curente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

462

 

   din care: 

    

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

  1

 

   - Prelucrătoare

  288

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 13

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 18

 

Construcţii

   18

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

  

 

autovehiculelor şi motocicletelor

   50

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 54

 

Hoteluri şi restaurante

   6

 

Informaţii şi comunicaţii

    3

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    9

 

Īnvăţămānt 1)

    -

 

Sănătate şi asistenţă socială 1)

                1

 

Activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

1

 

 

 

 

 

 

 

1) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi

   asistenţă   socială , organizate ca societăţi comerciale.