Numărul mediu al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale, la nivel de secţiune CAEN, în anul 2007, în judeţul Călăraşi

                                                                                                                                                                       - număr persoane -

 

     Total

 

 

            Total economie

      31000

 

 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură

       3874

Pescuit şi piscicultură

         105

Industrie –total-

     12348

din care:

 

Industrie extractivă

          91

Industrie prelucrătoare

     11545

Energie electrică şi termică, gaze si apă

        712

Construcţii

      2431

Comerţ

      4193

Hoteluri şi restaurante

        702

Transport, depozitare şi comunicatii

       2226

Intermedieri financiare

          60

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii

        783

Administraţie publică şi apărare

        253

Invăţământ

        756

Sănătate şi asistenţă socială

       2486

Celelalte activităţi ale economiei naţionale

        783

          

             Sursa : Cercetarea statistică privind  „Costul forţei de muncă” - 2007