Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale,īn anul 2010, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 1)

Personalul 1)
(număr persoane)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

28133

 

   din care: 

      

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

    7

 

   - Prelucrătoare

  10438

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 274

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 935

 

Construcţii

  3180

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

 

autovehiculelor şi motocicletelor

  6653

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 2771

 

Hoteluri şi restaurante

  638

 

Informaţii şi comunicaţii

     338

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2352

 

Īnvăţămānt 2)

    133

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

156

 

Activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

258

 

 

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat .

 

 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.