Numărul mediu al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale, la nivel de secţiune CAEN, în anul 2006, în judeţul Călăraşi

                                                                                                                                                                       - număr persoane -

 

  Total

 

 

            Total economie

     29410

 

 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură

       4242

Pescuit şi piscicultură

          77

Industrie –total-

     12837

din care:

 

Industrie extractivă

          59

Industrie prelucrătoare

     12104

Energie electrică şi termică, gaze si apă

        674

Construcţii

      1899

Comerţ

      3484

Hoteluri şi restaurante

        549

Transport, depozitare şi comunicatii

       2055

Intermedieri financiare

          29

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii

        863

Administraţie publică şi apărare

        178

Invăţământ

        733

Sănătate şi asistenţă socială

       1831

Celelalte activităţi ale economiei naţionale

        633

          

             Sursa : Cercetarea statistică privind  „Costul forţei de muncă” - 2006