Producţia medie la hectar la principalele culturi, în anul 2006, în judeţul Călaraşi

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                           - kg/ha -

 

          Total

 

din care: proprietate majoritară privată

 

 

 

 

Grâu

         3210

3203

Orz şi orzoaică

2213

2213

Ovăz

1879

1357

Porumb boabe

4189

4204

Mazăre boabe

2153

2210

Fasole boabe

737

741

Floarea soarelui

1572

1571

Soia boabe

1691

1688

Sfeclă de zahăr

5310

5310

Cartofi

5794

5663

Cartofi de toamnă

10685

10685

Tomate

13751

13751

Ceapă uscată

13929

13929

Varză

24345

24345

Pepeni verzi şi galbeni

13676

13720

Furaje verzi anuale

11829

5996