Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei   naţionale, īn anul 2012, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

                                                                                                                   

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Cifra de afaceri  2)
(milioane lei

preţuri curente)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

8968

 

   din care: 

 

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

5

 

   - Prelucrătoare

2700

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

88

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

777

 

Construcţii

405

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

 

 

autovehiculelor şi motocicletelor

2104

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

571

 

Hoteluri şi restaurante

44

 

Informaţii şi comunicaţii

55

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

191

 

Īnvăţămānt 1)

4

 

Sănătate şi asistenţă socială 1)

10

 

Activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

68

 

Alte ( agricultură, silvicultură, pescuit )

1946

 

 

 

 

1) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă

   socială , organizate ca societăţi comerciale.

 

 

2) Fără intermedieri financiare şi asigurări   

 

 

*)  sub 1 mil lei