Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

pe activităţi ale economiei   naţionale, īn anul 2016, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

 

                                                                                                                   

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Cifra de afaceri  2)
(milioane lei

preţuri curente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

7489

 

 

   din care: 

 

 

 

Industrie

 

 

 

   - Extractivă

8

 

 

   - Prelucrătoare

2718

 

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

6

 

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

270

 

 

Construcţii

309

 

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

 

 

 

autovehiculelor şi motocicletelor

3282

 

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

467

 

 

Hoteluri şi restaurante

76

 

 

Informaţii şi comunicaţii

67

 

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

203

 

 

Īnvăţămānt 1)

6

 

 

Sănătate şi asistenţă socială 1)

21

 

 

Alte activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

57

 

 

 

 

 

 

1) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi

    comerciale.

 

2) Fără intermedieri financiare şi asigurări  , administraţie publică, activităţi asociative diverse   şi  activităţi ale gospodăriilor.    

 

    Datele pentru anul 2016 sunt provizorii.