Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie, în judeţul Călăraşi

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - hectare -

Anii

Suprafaţa totală

Suprafaţa agricolă

din care, pe categorii de folosinţă:

 

Arabilă

Păşuni

Fâneţe

Vii 1)

Livezi 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

508785

427686

413701

4766

104

8557

558

 

2000

508785

428159

413611

5924

106

7970

548

 

2001

508785

428159

413922

5910

186

7820

321

 

2002

508785

426780

413135

5344

134

7856

311

 

2003

508785

426780

415779

5310

134

5246

311

 

2004

508785

426780

416029

5281

134

5120

216

 

2005

508785

426696

416030

5235

134

5120

177

 

2006

508785

426632

415966

5235

134

5120

177

 

2007

508785

426238

414831

5954

156

5118

179

 

2008

508785

426230

414821

6130

142

4965

172

 

2009

508785

426085

414665

6130

-

5112

178

 

2010

508785

425054

410677

9361

72

4710

234

 

2011

508785

425181

411123

9376

72

4378

232

 

2012

508785

424883

410871

9376

72

4378

186

 

2013

508785

424883

410871

9376

72

4378

186

 

 

        Notă : Fondul funciar, după modul de folosinţă, reprezintă terenurile aflate în proprietatea deţinătorilor în rază administrativă. 

       1) Vii şi pepiniere viticole

       2) Livezi şi pepiniere pomicole

        SURSA: Cercetări statistice curente

                       Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară