Fondul funciar, după modul de folosință, în profil teritorial, la 31 decembrie 2014, în județul Călărași

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hectare

 Județul

Suprafața
totală

Suprafața
agricolă

din care:
proprietate
privată 1)

Suprafața agricolă pe categorii de folosință:

Păduri și alte
terenuri cu vegetație
forestieră

Ape și
bălți

Alte
suprafețe 2)

Arabil

Pășuni

Fânețe

Vii și

Livezi și

pepiniere

pepiniere

viticole

 pomicole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Călărași

508785

425798

387731

410506

10482

208

4395

207

22156

27270

33561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Până la finalizarea acțiunii de cadastrare a țării, de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, seriile de date prezentate vor ramane blocate la nivelul anului  2014.

Fondul  funciar,  după modul de folosință pe județe, reprezintă terenurile aflate în proprietatea deținătorilor în rază administrativă.

 

 

1) Conține: proprietatea privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale, a persoanelor juridice și a persoanelor fizice.

 

 

2) Conține: teren neproductiv, construcții, drumuri și căi ferate.