Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2012, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Investiţii brute 1)
(milioane lei

 preţuri curente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

932

 

   din care: 

  

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

  7

 

   - Prelucrătoare

  284

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 16

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

94

 

Construcţii

   37

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

  

 

autovehiculelor şi motocicletelor

   62

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 53

 

Hoteluri şi restaurante

14

 

Informaţii şi comunicaţii

    4

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    54

 

Īnvăţămānt 2)

    *)

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

                3

 

Activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

4

 

Alte ( agricultură, silvicultură, pescuit )

300

 

 

 

 

 

 

 

1) Fără intermedieri financiare şi asigurări   

 

 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi

   asistenţă   socială , organizate ca societăţi comerciale.

 

 

*)  sub 1 mil lei