Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Călăraşi

număr persoane

Anii

Total economie

Agricultură,vânătore şi silvicultură

Pescuit şi piscicultură

Industrie

din care:

Construcţii

Comerţ

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Energie
electrică
şi termică,
 gaze şi apă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

68914

19358

152

21446

228

19569

1649

4505

4264

2000

47276

10421

 70

14474

131

12813

1530

2698

4324

2001

43985

 8665

 53

14395

133

12795

1467

1690

4490

2002

41718

 6423

 36

14664

159

13143

1362

1826

4199

2003

43975

 6895

 69

14675

166

13332

1177

2760

4392

2004

44298

 5391

 78

15914

123

14698

1093

2297

5033

2005

44095

 5292

132

14501

 93

13335

1073

2440

5044

2006

44701

 5394

 86

15010

 65

14021

  924

2272

4874

2007

46336

 4705

122

14418

104

13271

1043

2940

5503

2008

47498

 3924

168

13967

106

12770

1091

3706

6629

 

 

 număr persoane - continuare

 Hoteluri şi restaurante

Transport,
depozitare şi
comunicaţii

Intermedieri
financiare

Tranzacţii
imobiliare
şi alte servicii

Administraţie
publică şi
apărare

Învăţământ

Sănătate şi asistenţă socială

Celelalte activităţi ale economiei naţionale

Anii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

853

5194

844

1484

1761

4599

3876

578

1995

 

570

2665

609

1134

1684

4897

3016

714

2000

 

491

2806

494

1209

1751

4397

3081

463

2001

 

309

2908

515

1103

1826

4268

3171

470

2002

 

303

2512

500

1178

2134

4345

3623

589

2003

 

630

2193

500

1350

2275

4314

3656

667

2004

 

685

2290

495

1572

2465

4205

4068

906

2005

 

762

2414

461

1721

2531

4307

4084

785

2006

 

852

2656

615

1786

2821

4450

4350

         1118

2007

 

622

2314

611

2311

2990

4502

4504

         1250

2008

 

 

 

   SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului