Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Călăraşi – CAEN REV. 2

număr persoane

Anul

Total economie

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

Construcţii

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică,  gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

43985

3900

11692

79

9554

461

1598

3215

 

 

număr persoanecontinuare

Anul

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi restaurante

Informaţii şi comunicaţii

Intermedieri
financiare şi asigurări

Tranzacţii imobiliare

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

5890

2364

647

301

618

164

872

 

 

număr persoanecontinuare

Anul

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

Învăţământ

Sănătate  şi asistenţă socială

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

2009

1733

3046

4304

4803

274

162

 

  

SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului