Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Călăraşi (CAEN REV. 2) – Anul 2011

număr persoane

Anul

Total economie

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

Construcţii

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică,  gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

40611

3360

11634

57

9894

420

1263

2643

 

 

număr persoane – continuare

Anul

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi restaurante

Informaţii şi comunicaţii

Intermedieri
financiare şi asigurări

Tranzacţii imobiliare

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

5575

1957

527

284

528

134

863

 

 

număr persoane – continuare

Anul

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

Învăţământ

Sănătate  şi asistenţă socială

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

2011

1658

2806

4031

4178

322

111

 

  

SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului