Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Călăraşi (CAEN REV. 2) – Anul 2013

 

 

număr personae

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul

Total economie

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

 

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică,  gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

41361

3551

11447

38

9697

372

1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

număr persoanecontinuare

 

 

 

 

 

 

Anul

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi restaurante

Informaţii şi comunicaţii

Intermedieri
financiare şi asigurări

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

3695

5528

1807

774

360

479

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

număr persoanecontinuare

 

 

 

 

 

 

Anul

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public1)

Învăţământ

Sănătate  şi asistenţă socială

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

998

2144

2608

3902

3363

385

184

 

  

SURSA: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă – 2013

 1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (M.Ap.N, M.A.I, S.R.I, etc.)