Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Călăraşi (CAEN REV. 2) – Anul 2014

 

 

număr personae

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul

Total economie

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

 

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică,  gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

40670

3376

10912

64

9330

300

1218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

număr persoane – continuare

 

 

 

 

 

 

Anul

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi restaurante

Informaţii şi comunicaţii

Intermedieri
financiare şi asigurări

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

3508

5492

1819

846

279

465

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

număr persoane – continuare

 

 

 

 

 

 

Anul

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public1)

Învăţământ

Sănătate  şi asistenţă socială

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

943

2368

2626

4066

3226

394

241

 

  

SURSA: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă – 2014

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).