Numărul mediu al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale, la nivel de secţiune CAEN, în anul 2005, în judeţul Călăraşi

                                                                                                                                                                       - număr persoane -

 

  Total

 

 

            Total economie

     28566

 

 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură

       4098

Pescuit şi piscicultură

         117

Industrie –total-

     12765

din care:

 

Industrie extractivă

          82

Industrie prelucrătoare

     11864

Energie electrică şi termică, gaze si apă

        819

Construcţii

      1895

Comerţ

      3763

Hoteluri şi restaurante

        621

Transport, depozitare şi comunicatii

       1971

Intermedieri financiare

          27

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii

      1080

Administraţie publică şi apărare

        209

Invăţământ

        252

Sănătate şi asistenţă socială

       1031

Celelalte activităţi ale economiei naţionale

        737

          

             Sursa : Cercetarea statistică privind  „Costul forţei de muncă” - 2005