Numărul mediu al muncitorilor pe activităţi ale economiei naţionale, la nivel de secţiune CAEN, în anul 2004, în judeţul Călăraşi

                                                                                                                       - număr persoane -

 

Total

 

 

            Total economie

   29842

 

 

Agricultură, vânătoare şi silvicultură

    4082

Pescuit şi piscicultură

        55

Industrie –total-

  14169

din care:

 

Industrie extractivă

     113

Industrie prelucrătoare

 13293

Energie electrică şi termică, gaze si apă

     763

Construcţii

   1885

Comerţ

   4496

Hoteluri şi restaurante

     605

Transport, depozitare şi comunicatii

   1895

Intermedieri financiare

      34

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii

     616

Administraţie publică şi apărare

    187

Invăţământ

    147

Sănătate şi asistenţă socială

   1200

Celelalte activităţi ale economiei naţionale

     471

          

             Sursa : Ancheta anuală „Costul forţei de muncă”