Numărul mediu al salariaţilor în judeţul Călăraşi

                                                                                                                                                                   - mii persoane -

            Anii

Total salariaţi

  din care: muncitori

 

 

 

 

 

 

       1995

  69

50

 

           2000

  47

32

 

       2001

  44

29

 

          2002

  42

28

 

       2003

  44

30

 

       2004

  44

30

 

       2005

  44

29

 

       2006

  45

29

 

       2007

  46

31

 

       2008

  47

…

 

       2009

  44

…

 

       2010

  41

…

 

       2011

  41

…

 

       2012

  41

…

 

 

   SURSA: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă