Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale,în anul 2004, în judeţul Călăraşi

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 1)

Personalul 1)
(număr persoane)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total judeţul Călăraşi

32176

 

Industrie extractivă

       1

 

Industrie prelucrătoare

15782

 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă

  1197

 

Construcţii

  3015

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi

 

 

 întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor

 

 

 şi a bunurilor personale şi casnice

  6301

 

Hoteluri şi restaurante

   516

 

Transport, depozitare şi comunicaţii

 2988

 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de

 

 

 servicii prestate în principal întreprinderilor 2)

 1999

 

Învăţământ

     13

 

Sănătate şi asistenţă socială

     95

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

   269

 

 

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate

 

 

2) Include activitatea de cercetare