Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale,īn anul 2011, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Personalul 1)
(număr persoane)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

33363

 

   din care: 

      

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

    40

 

   - Prelucrătoare

  10772

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 275

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 932

 

Construcţii

  3742

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

 

autovehiculelor şi motocicletelor

  6943

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 2329

 

Hoteluri şi restaurante

  570

 

Informaţii şi comunicaţii

     326

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2852

 

Īnvăţămānt 2)

    118

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

177

 

Activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

323

 

Alte ( agricultură, silvicultură, pescuit )

4946

 

 

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat ( fără intermedieri financiare şi asigurări )    .

 

 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.