Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale,īn anul 2012, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Personalul 1)
(număr persoane)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

34240

 

   din care: 

      

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

    34

 

   - Prelucrătoare

  10750

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 252

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 1009

 

Construcţii

  2951

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

 

autovehiculelor şi motocicletelor

  6988

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 2424

 

Hoteluri şi restaurante

  696

 

Informaţii şi comunicaţii

     312

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2866

 

Īnvăţămānt 2)

    115

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

210

 

Activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

347

 

Alte ( agricultură, silvicultură, pescuit )

5286

 

 

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat ( fără intermedieri financiare şi asigurări )    .

 

 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.