Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

 

 

pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2013, īn judeţul Călăraşi

 

 

(conform CAEN Rev2)

 

 

 

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Personalul 1)
(număr persoane)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

28210

 

   din care: 

      

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

    39

 

   - Prelucrătoare

  10073

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 240

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 982

 

Construcţii

  2605

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

 

autovehiculelor şi motocicletelor

  7067

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 2452

 

Hoteluri şi restaurante

  714

 

Informaţii şi comunicaţii

     297

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2945

 

Īnvăţămānt 2)

    185

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

240

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

371

 

 

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat ( fără intermedieri financiare şi asigurări )    .

 

 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.