Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

 

 

pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2014, īn judeţul Călăraşi

 

 

(conform CAEN Rev2)

 

 

 

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Personalul 1)
(număr persoane)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

26809

 

   din care: 

      

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

    44

 

   - Prelucrătoare

  9990

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 213

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 789

 

Construcţii

  2338

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

 

autovehiculelor şi motocicletelor

  6931

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 2188

 

Hoteluri şi restaurante

  674

 

Informaţii şi comunicaţii

     321

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2696

 

Īnvăţămānt 2)

    139

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

189

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

297

 

 

 

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul                     

   perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat ( fără intermedieri financiare şi asigurări )  . 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.

   Datele pentru anul 2014 sunt provizorii.