Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

 

 

pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2015, īn judeţul Călăraşi

 

 

(conform CAEN Rev2)

 

 

 

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Personalul 1)
(număr mediu de

persoane ocupate)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

27789

 

   din care: 

      

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

    47

 

   - Prelucrătoare

  10313

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 181

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 758

 

Construcţii

  2639

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

 

autovehiculelor şi motocicletelor

  7100

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 2261

 

Hoteluri şi restaurante

  708

 

Informaţii şi comunicaţii

     370

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2714

 

Īnvăţămānt 2)

    158

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

253

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

287

 

 

 

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul                    

   perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat ( fără intermedieri financiare şi asigurări )  . 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.

   Datele pentru anul 2015 sunt provizorii.