Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

 

 

pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2016, īn judeţul Călăraşi

 

 

(conform CAEN Rev2)

 

 

 

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Personalul 1)
(număr mediu de

persoane ocupate)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

27186

 

   din care: 

      

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

    42

 

   - Prelucrătoare

  9796

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 182

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 772

 

Construcţii

  2361

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

 

autovehiculelor şi motocicletelor

  6965

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 2436

 

Hoteluri şi restaurante

  753

 

Informaţii şi comunicaţii

     356

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2822

 

Īnvăţămānt 2)

    138

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

243

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

320

 

 

 

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul                    

   perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat ( fără intermedieri financiare şi asigurări )  . 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.

   Datele pentru anul 2016 sunt provizorii.