Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale,īn anul 2009, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni
CAEN, Rev. 1)

Personalul 1)
(număr persoane)

 

 

Total

30320

   din care: 

      

Industrie

 

   - Extractivă

    27

   - Prelucrătoare

  10988

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 296

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 960

Construcţii

  3309

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

autovehiculelor şi motocicletelor

  7334

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 3141

Hoteluri şi restaurante

  650

Informaţii şi comunicaţii

     397

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2696

Īnvăţămānt 2)

    131

Sănătate şi asistenţă socială 2)

148

Activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

243

 

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat .

 

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.