Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului), în judeţul Călăraşi (CAEN REV2) – Anul 2015

 

mii persoane

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul

Total economie

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

 

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică,  gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

91,8

40,9

16,1

0,1

13,8

0,3

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mii persoane – continuare

 

 

 

 

 

 

Anul

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi restaurante

Informaţii şi comunicaţii

Intermedieri
financiare şi asigurări

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

4,7

9,1

3,4

1,1

0,3

0,5

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  mii persoane – continuare

 

 

 

 

 

 

Anul

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public1)

Învăţământ

Sănătate  şi asistenţă socială

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Alte activităţi de servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

1,6

2,6

2,8

3,9

3,4

0,7

0,6

 

  

Notă: Resursele de muncă precum şi categoria non-salariaţilor care fac parte din populaţia ocupată civilă au fost estimate pe baza populaţiei rezidente la 1 ianuarie 2015.                   

        Datele pentru resursele de muncă, populaţia activă civilă şi populaţia ocupată civilă nu sunt comparabile cu anii anteriori.

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).

SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului