Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului), în judeţul Călăraşi (CAEN REV2) – Anul 2011

mii persoane

Anul

Total economie

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

Construcţii

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică,  gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

99,2

49,1

16,1

0,1

13,4

0,4

2,2

3,4

 

 

 mii persoanecontinuare

Anul

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi restaurante

Informaţii şi comunicaţii

Intermedieri
financiare şi asigurări

Tranzacţii imobiliare

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

8,8

3,8

1,7

0,3

0,6

0,1

1,2

 

 

mii persoanecontinuare

Anul

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

Învăţământ

Sănătate  şi asistenţă socială

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Alte activităţi de servicii

 

 

 

 

 

 

 

2011

2,4

2,9

4,1

4,0

0,5

0,2

 

  

SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului