Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale ( la sfârşitul anului ), în judeţul Călăraşi (CAEN REV1)

mii persoane

Anii

Total economie

Agricultură,vânătore şi silvicultură

Pescuit şi piscicultură

Industrie

din care:

Construcţii

Comerţ

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Energie
electrică
şi termică,
 gaze şi apă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

123,2

71,2

0,1

21,7

0,2

19,8

1,7

3,7

5,4

2000

113,3

72,4

0,1

14,6

0,1

13,0

1,5

2,8

6,0

2001

109,3

69,9

0,1

15,0

0,1

13,5

1,4

2,0

5,8

2002

101,0

59,3

-

16,4

0,1

15,0

1,3

2,2

6,2

2003

101,4

56,8

0,1

17,1

0,2

15,7

1,2

2,7

7,2

2004

100,4

51,6

0,1

18,9

0,1

17,7

1,1

2,6

7,8

2005

101,6

52,3

0,1

17,2

0,1

16,0

1,1

3,0

8,4

2006

101,3

49,0

0,1

18,5

0,1

17,4

1,0

3,4

 

2007

101,5

48,7

0,1

17,7

0,1

16,6

1,0

4,0

8,1

2008

101,3

47,7

0,2

16,8

0,1

15,6

1,1

4,2

9,0

 

 

 

 mii persoane - continuare

 Hoteluri şi restaurante

Transport,
depozitare şi
comunicaţii

Intermedieri
financiare

Tranzacţii
imobiliare
şi alte servicii

Administraţie
publică şi
apărare

Învăţământ

Sănătate şi asistenţă socială

Celelalte activităţi ale economiei naţionale

Anii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

5,3

0,9

2,6

1,8

4,7

4,0

0,9

1995

 

0,7

3,2

0,6

2,1

1,7

4,9

3,3

0,9

2000

 

0,6

3,2

0,5

2,2

1,8

4,4

3,3

0,5

2001

 

0,6

3,4

0,5

2,2

1,8

4,3

3,5

0,6

2002

 

0,4

2,9

0,5

2,6

2,1

4,5

3,8

0,7

2003

 

0,8

2,9

0,6

3,1

2,4

4,5

4,1

1,0

2004

 

0,8

3,3

0,6

3,1

2,6

4,7

4,3

1,2

2005

 

0,9

3,7

0,5

3,3

2,8

4,8

4,5

1,3

2006

 

1,0

4,1

0,7

3,3

2,8

4,8

4,8

1,4

2007

 

0,8

3,6

0,6

3,7

3,1

4,9

5,0

1,7

2008

 

 

 

   SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului