Producţia medie la hectar la principalele culturi, în anul 2011, în judeţul Călaraşi

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                             - kg/ha -

 

          Total

 

din care: proprietate majoritară privată

 

 

 

 

Grâu şi secară

4044

4045

Orz şi orzoaică

4033

4034

Ovăz

2727

2707

Porumb boabe

5290

5297

Mazăre boabe

1943

1952

Fasole boabe

856

856

Floarea soarelui

1909

1910

Soia boabe

3249

3249

Sfeclă de zahăr

8000

8000

Cartofi

15605

15605

Cartofi de toamnă

11809

11809

Tomate

9001

9001

Ceapă uscată

9074

9074

Varză

16995

16995

Pepeni verzi şi galbeni

15617

15617

Furaje verzi anuale

10934

13701