Producţia medie la hectar la principalele culturi, în anul 2013, în judeţul Călaraşi

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                               - kg/ha -

 

          Total

 

din care: proprietate majoritară privată

 

 

 

 

Grâu

4592

4592

Secară

3429

3429

Orz şi orzoaică

4510

4511

Ovăz

1902

1807

Porumb boabe

6274

6282

Mazăre boabe

1959

1962

Fasole boabe

866

866

Floarea soarelui

2387

2396

Soia boabe

2428

2432

Sfeclă de zahăr

-

-

Cartofi

13056

13056

Cartofi de toamnă

10462

10462

Tomate

12613

12613

Ceapă uscată

11622

11622

Varză albă

24483

24483

Pepeni verzi şi galbeni

20749

20749

Furaje verzi anuale

11390

14775