Unităţile locale active*) din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime, în anul 2012, în judeţul Călăraşi                                                 

(conform CAEN Rev2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - număr unităţi -

Regiune
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

 

 

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

4357

3756

501

86

14

 

   din care: 

 

 

 

 

 

 

Industrie

 

 

 

 

 

 

   - Extractivă

3

2

1

-

-

 

   - Prelucrătoare

361

237

75

41

8

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

5

2

2

1

-

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 

43

28

11

4

-

 

Construcţii

259

290

63

5

1

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

 

 

 

 

 

 

autovehiculelor şi motocicletelor

1976

1838

131

7

-

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

292

234

51

6

1

 

Hoteluri şi restaurante

155

139

15

1

-

 

Informaţii şi comunicaţii

96

90

6

-

-

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate întreprinderilor

45

44

1

-

-

 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

259

243

15

-

1

 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de

 

 

 

 

 

 

servicii suport

98

71

14

14

-

 

Învăţământ 1)

20

18

2

-

-

 

Sănătate şi asistenţă socială 1)

49

44

5

-

-

 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

31

26

5

-

-

 

Activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

53

50

3

-

-

 

 

             1)  Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale

 

             *)  Exclusiv intermedieri financiare şi asigurări (div. 64-66) , secţiunea O – administraţie publică (div.84) , div. 94 – activităţi associative

             diverse şi secţiunea T – activităţi ale gospodăriilor (div. 97,98)