Unităţile locale active*) din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime, în anul 2013, în judeţul Călăraşi                                                 

(conform CAEN Rev2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - număr unităţi -

Regiune
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

 

 

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

4468

3658

513

84

13

 

   din care: 

 

 

 

 

 

 

Industrie

 

 

 

 

 

 

   - Extractivă

5

4

1

1

-

 

   - Prelucrătoare

360

232

82

39

7

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

7

4

2

1

-

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 

45

35

5

5

-

 

Construcţii

359

294

60

4

1

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

 

 

 

 

 

 

autovehiculelor şi motocicletelor

2017

1871

137

9

-

 

Transport şi depozitare

295

233

54

7

1

 

Hoteluri şi restaurante

162

147

15

1

-

 

Informaţii şi comunicaţii

96

91

5

-

-

 

Intermedieri financiare şi asigurări

29

29

-

-

-

 

Tranzacţii imobiliare

45

44

1

-

-

 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

269

254

13

1

1

 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de

 

 

 

 

 

 

servicii suport

106

76

17

13

-

 

Învăţământ 1)

24

20

4

-

-

 

Sănătate şi asistenţă socială 1)

54

50

4

-

-

 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

36

30

6

-

-

 

Alte activităţi de servicii

53

49

4

-

-

 

 

             1)  Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale

 

             *)  Exclusiv intermedieri financiare şi asigurări (div. 64-66) , secţiunea O – administraţie publică (div.84) , div. 94 – activităţi associative

             diverse şi secţiunea T – activităţi ale gospodăriilor (div. 97,98)