Unităţile locale active*) din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime, în anul 2014, în judeţul Călăraşi                                                 

(conform CAEN Rev2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - număr unităţi -

Regiune
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

 

 

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

4524

3932

496

84

12

 

   din care: 

 

 

 

 

 

 

Industrie

 

 

 

 

 

 

   - Extractivă

6

4

2

-

-

 

   - Prelucrătoare

364

244

71

41

8

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

8

4

3

1

-

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 

43

30

9

3

1

 

Construcţii

363

302

59

2

-

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

 

 

 

 

 

 

autovehiculelor şi motocicletelor

2016

1869

135

12

-

 

Transport şi depozitare

311

257

48

5

1

 

Hoteluri şi restaurante

158

142

15

1

-

 

Informaţii şi comunicaţii

95

88

7

-

-

 

Intermedieri financiare şi asigurări

33

33

-

-

-

 

Tranzacţii imobiliare

46

45

1

-

-

 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

293

279

12

1

1

 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de

 

 

 

 

 

 

servicii suport

105

81

14

10

-

 

Învăţământ 1)

22

18

4

-

-

 

Sănătate şi asistenţă socială 1)

55

51

4

-

-

 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

29

23

6

-

-

 

Alte activităţi de servicii

55

52

3

-

-

 

 

             1)  Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale

 

             *)  Exclusiv intermedieri financiare şi asigurări (div. 64-66) , secţiunea O – administraţie publică (div.84) , div. 94 – activităţi asociative

             diverse şi secţiunea T – activităţi ale gospodăriilor (div. 97,98)