Cifra de afaceri*) a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

pe activităţi ale economiei   naţionale, īn anul 2017, īn judeţul Călăraşi

(conform CAEN Rev2)

 

                                                                                                                   

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Cifra de afaceri
(milioane lei

preţuri curente)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

8622

 

   din care: 

 

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

11

 

   - Prelucrătoare

3362

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

6

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

354

 

Construcţii

288

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

 

 

autovehiculelor şi motocicletelor

3630

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

463

 

Hoteluri şi restaurante

63

 

Informaţii şi comunicaţii

77

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

276

 

Īnvăţămānt 1)

6

 

Sănătate şi asistenţă socială 1)

26

 

Alte activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

60

 

 

 

 

 

Notă : Datele pentru anul 2017 sunt provizorii.

*) Fără intermedieri financiare şi asigurări  , administraţie publică, activităţi asociative diverse   şi  activităţi ale gospodăriilor.    

1) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi

    comerciale.