Investiţiile brute1) ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

 

 

pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2017, īn judeţul Călăraşi

 

 

(conform CAEN Rev2)

 

 

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Investiţii brute
(milioane lei

 preţuri curente)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

373

 

   din care: 

  

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

  c)

 

   - Prelucrătoare

  181

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 c)

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

18

 

Construcţii

   19

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

  

 

autovehiculelor şi motocicletelor

   75

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 34

 

Hoteluri şi restaurante

5

 

Informaţii şi comunicaţii

    6

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    21

 

Īnvăţămānt 2)

    0

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

                3

 

Alte activitaţi de servicii colective, sociale şi personale

7

 

 

 

 

 

 

 

Notă : Datele pentru anul 2017 sunt provizorii.

 

 

1) Fără intermedieri financiare şi asigurări  , administraţie publică, activităţi asociative diverse   şi  activităţi ale gospodăriilor.    

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi    asistenţă   socială , organizate ca societăţi comerciale

c) date confidenţiale