Personalul1) unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

 

 

pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2017, īn judeţul Călăraşi

 

 

(conform CAEN Rev2)

 

 

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Personalul
(număr mediu de

persoane ocupate)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

27098

 

   din care: 

      

 

Industrie

 

 

   - Extractivă

    25

 

   - Prelucrătoare

  9784

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 162

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 749

 

Construcţii

  2288

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

   

 

autovehiculelor şi motocicletelor

  7266

 

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

 2531

 

Hoteluri şi restaurante

  674

 

Informaţii şi comunicaţii

     369

 

Tranzacţii imobiliare şi activităţi prestate īntreprinderilor

    2481

 

Īnvăţămānt 2)

    151

 

Sănătate şi asistenţă socială 2)

273

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

345

 

 

 

 

 

Notă : Datele pentru anul 2017 sunt provizorii.

 

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat īn īntreprindere īn cursul perioadei de referinţă, inclusiv personalul detaşat ( fără intermedieri financiare şi asigurări ) .            

       

2) Include numai unităţile locale cu  activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă  socială , organizate ca societăţi comerciale.