Unităţile locale active*) din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime, în anul 2017, în judeţul Călăraşi                                                 

(conform CAEN Rev2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - număr unităţi -

Regiune
Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

 

 

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

4896

4293

512

77

14

 

   din care: 

 

 

 

 

 

 

Industrie

 

 

 

 

 

 

   - Extractivă

5

4

1

-

-

 

   - Prelucrătoare

400

284

73

33

10

 

   - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

     termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

 

11

7

3

1

-

 

   - Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea deşeurilor,

     activităţi de decontaminare

 

46

33

9

4

-

 

Construcţii

405

346

57

2

-

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

 

 

 

 

 

 

autovehiculelor şi motocicletelor

2020

1860

152

8

-

 

Transport şi depozitare

351

298

43

8

-

 

Hoteluri şi restaurante

162

144

18

-

-

 

Informaţii şi comunicaţii

113

108

3

2

-

 

Intermedieri financiare şi asigurări

45

45

-

-

-

 

Tranzacţii imobiliare

68

67

1

-

-

 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

331

320

10

-

1

 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de

 

 

 

 

 

 

servicii suport

120

95

19

6

-

 

Învăţământ 1)

29

25

4

-

-

 

Sănătate şi asistenţă socială 1)

72

65

7

-

-

 

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

59

54

5

-

-

 

Alte activităţi de servicii

72

71

1

-

-

 

 

             1)  Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale

 

             *)  Exclusiv intermedieri financiare şi asigurări (div. 64-66) , secţiunea O – administraţie publică (div.84) , div. 94 – activităţi asociative

             diverse şi secţiunea T – activităţi ale gospodăriilor (div. 97,98)