Efectivele de animale, în profil teritorial, la 1 decembrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capete

 

Bovine

Porcine

Ovine

Caprine
Total

Cabaline
Total

Păsări

Albine
( familii )

Total

din care:

Total

din care:
scroafe de
prăsilă

Total

din care: oi,
și mioare

Total

din care:
ouătoare
adulte

vaci, bivolițe

și juninci1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Județul Călărași - total

21903

11129

147692

11809

135750

104233

33324

9051

3438314

1217361

20529

     din care: proprietate majoritar privată

21903

11129

147692

11809

135750

104233

33324

8681

3438314

1217361

20404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Județul Călărași - total

22226

11354

144945

12392

138220

105550

33316

9187

4530915

1262430

20808

     din care: proprietate majoritar privată

22226

11354

144945

12392

138220

105550

33316

8939

4530915

1262430

20683

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Județul Călărași - total

22667

10948

132350

10417

139273

102309

33664

9556

3461228

785293

21934

     din care: proprietate majoritar privată

22667

10948

132350

10417

139273

102309

33664

9196

3461228

785293

21809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Județul Călărași - total

24870

11160

130310

9698

144590

106330

34531

9928

4126353

784436

21240

     din care: proprietate majoritar privată

24870

11160

130310

9698

144590

106330

34531

9552

4126353

784436

21115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Efectivul matcă.