Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în judeţul Călăraşi (CAEN REV. 2) – Anul 2017

 

 

personae

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul

Total economie

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

 

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea de energie electrică
şi termică,  gaze, apă caldă şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

42875

4671

11255

103

9650

263

1239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoane – continuare

 

 

 

 

 

 

Anul

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi restaurante

Informaţii şi comunicaţii

Intermedieri
financiare şi asigurări

Tranzacţii imobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

3947

5903

1993

1120

332

397

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoane – continuare

 

 

 

 

 

 

Anul

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public1)

Învăţământ

Sănătate  şi asistenţă socială

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

Alte activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

880

1932

2730

3578

3478

349

178

 

  

Notă: Indicatorii cărora le corespund un număr mediu al salariaţilor mai mic de 100 persoane, prezintă un grad de fiabilitate mai redus din cauza numărului de cazuri observate.

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2017.