Şomerii înregistraţi şi rata şomajului,  la 31 decembrie 2017 – Judeţul Călăraşi

 

 

Numărul
şomerilor
înregistraţi

din care:

 

Beneficiari de
indemnizaţie de şomaj 1)
(şomeri cu experienţă în muncă)


Beneficiari de

 

Şomeri
neindemnizaţi


Rata şomajului (%)


indemnizaţie de şomaj2)

Beneficiari de plăţi

(şomeri fără

 compensatorii potrivit

 experienţă în muncă)

 O.U.G. nr. 98/1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Total

4487

606

124

-

3757

4.9

      din care :

 

 

 

 

 

 

      Femei

1936

209

64

-

1663

4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (persoane aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă) conform art. 39 din Legea nr. 76/2002 privind  sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării  forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

2) Beneficiari de indemnizaţie de şomaj (absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ) conform art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.